نیروی بزرگ آدم های معمولی

"سارومان" معتقده، که تنها قدرت زیاده، که میتونه جلوی اهریمن رو بگیره...

ولی این چیزی نیست که من بهش رسیدم.

من پی بردم که این چیزهای کوچک، و کردار روزانه ی افراد عادیه که تاریکی رو مهار میکنه...

کارهایی ساده، از روی مهربانی و عشق.

(دیالوگ دوست داشتنی من، توسط گندالف_ فیلم هابیت، قسمت اول_01:51:56)

/ 8 نظر / 13 بازدید
علی روغنی

سلام به ارغوانی رئال ؛ واقعیات مشهود و معلوم و ملموس است سورئال ؛ یک تفکر است ! تفکری واقعی ولی نامحسوس رئال یک برداشت بیشتر ندارد ؛ همان است که می بینی سورئال به تعداد بینندگان دارای مفهوم و برداشت است ؛ افراد زیرک و دارای نظریه ؛ گفتمانشان سورئالیستی ست ، کلامی می گویند؛ نقشی می نگارند یا شعری می سرایند و امتی را مبهوت و متفکر می سازند ، بدون اینکه مستقیم حرفی زده باشند ! و این همان خصیصه ایست که شما از آن بهره می برید[متفکر] و اما اهریمن ! اهریمن همان هوای نفس درون ماست ؛ که هم می توانیم بپرورانیمش و هم مقابلش بایستیم و اجازه عرض اندام به او ندهیم ؛ موضوع شما مرا یاد کارتون دیو و دلبر انداخت ؛ دیو ! نیز انسان بود که اهریمن درون بر او چیره شده بود و وقتی به واسطه دلبر(همان دخترک زیبارو که در واقع تجسم سادگی و مهربانی و عشق بود) توانست اهریمن و پلیدی های درونش را مغلوب خود سازد ! و به انسانیت رجعت نماید[گل] امید که رجعت ما هم به انسانیت به قیامت نی انجامد ![گل]

پرهام

حقیقته خب ..! [لبخند]

مجید

فیلم خیلی قشنگی بود...

سامورايي

قدرت مهرباني و عشق، از هر چيزي بالاتره. چون ذهن رو به خودش درگير ميكنه و نيروي ذهني هميشه پرقدرت تر از نيروي جسميه. شايد ساده باشه اما اونقدر پيچيده‌اس كه هرچيزي رو تحت تعثير خودش قرار ميده. مطمعنم روح و ذهن تو، سرشار از مهرباني و عشقه

علیرضا

بنده هم با این دیالوگ فیلم تخیلی محبوبت موافقم با اینکه خوش ساخته اما فقط خوش ساخته!