دم آتش گرم..

دنیا خیلی کوچیکه.
بعضی وقتا کوچیکترم میشه.
اندازه ی یه خونه ی خیلی کوچیک تو حاشیه ی باصفای فرحزاد، با مادری افغان، که شیطان رو بهانه کرده برای فرزند کوچیکش، و گفته اگر کنار رود بری هُلت میده و آب میبردت... دست مریزاد به شیطان. که همیشه هم بد مطلق نیست
/ 2 نظر / 57 بازدید
محمدالف

درود بر دختر ارغوانی .سادگی و صمیمیت کلامت مرا برآن داشت تا این پروانه های زیبا را تا آخر باغ توشته هایت تعقیب کنم .[گل] مرا نیز از نظر دور مدار...