روزی که چشم هایم دوباره برق داشت

قراری دارم با دلم... که سال ها را، ماه ها را، هفته ها و روزها را، ساعت ها را، دقیقه ها و ثانیه ها را.. و گردش دوار روزگار را ندیده بگیرم به دیده ی عشق. و بدون تاریخ، هر نفس عاشق باشم.

شاید سالی گذشته است، از قرار دلی.. سالی هر نفس، زندگی و عشق.

/ 5 نظر / 26 بازدید
علیرضا

زیبا بود متن

azam

خوب قراری ست ولی..

mehdieta

[گل]