تفکرات اخیرِ آقای قدبلند

آدم ها با هم فرق میکنند. یکی دارد، یکی ندارد، یکی کم دارد و یکی زیاده از حد... توانایی مالی یکی از بزرگ ترین تفاوت های مردم ماست. که از یک خیابان تا خیابان دیگر، اندازه ی تفاوت ها قابل مقایسه نیستند...

اما این میان، فرق تفکرات است که این تفاوت بزرگ توانِ مالی را تلطیف میکند.

خوشحالم که هنوز هم کسانی مثل آقای قدبلند پیدا میشوند که دارایی، با نداریِ مردم بهشان نمیچسبد.

چند روز قبل از سال جدید، آقای قد بلند برایم از این تفاوت ها گفت. و اینکه اگر آدم همه چیز داشته باشد و در رفاه کامل زندگی کند، اما در این روزها افرادی را ببیند که ندارند، پشتِ چراغ قرمز ها، دستفروش های کنار خیابان و... این دارایی و این تمکین به انسان نمیچسبد!

میدانید... نگاه آقای قد بلند به زندگی، نگاهِ نیکی است. میتوانست اصلاً این را نگوید و یا خیلی هم به او بچسبد! اما وقتی، داری و در فکری، این ارزشمند است.

هنوز هم از این آقای قد بلندها وجود دارد؟...

/ 6 نظر / 6 بازدید
صدرا

سلام سال نوی شما مبارک نگاهی به مطالب وبلاگتون داشتم خوب می نویسید و آنقدر خوب که می تواند هر کس را جذب کند. موفق باشید

علیرضا

خب وقتی تو با آقای قد بلند در ارتباطی یعنی هنوز هم این آدمها هستند دیگه

علیرضا

خب با این آقا قد بلنده که در ارتباطی ببین آیا فقط خودش اینطوریه یا مثل خودشس هم میشناسه

خلوت گزیده

سلام بگمانم بابا لنگ درازها واقعیت های نادری هستندکه من هنوز ندیدم.

یک ذهن پریشان

زنده باد آقای قدبلند و تمام کسانی که مثل آقای قد بلند فکر میکنند .

سامورايي

همين تفكرات است كه زندگي ما را ميسازد، نيك يا بدش پاي خودمان است د يگر... گفتي آقاي قدبلند، يادِ بابالنگ دراز قصه‌هاي خودمان افتادم [چشمک]