گرگ

به این فکر میکنم که کاش بشه به هیچی فکر نکنم
فردا تولدمه و تولد ها روزهای مهمی هستن اما.. دیگه دوست ندارم بزرگ بشم
دوست دارم همینجا، وسط همین بلاتکلیفی بمونم. جایی که نه آینده ای هست و نه یادی از گذشته. نه حرف های فقط حرف هست، نه احساس های هرگز احساس نشده
دوست دارم بین من و دنیا پرده ای نباشه، که بی پرده دل آدم هارو، افکار و خیالشون رو و قضاوت هاشون رو حسابی و کامل از هر جهت ببینم و حس کنم.
بعد یاد میگیرم که به حرف ها دل نبندم. به بودن ها دل نبندم. وابسته نباشم و حتی دلبسته هم نباشم.که اگر کسی رفت، با دلیل و بی دلیل، مثل تمام رفته های عمرم، روزگارم بهم نریزه. روز ها فکر نشه و شبها زجر. صبح ها عذاب نباشه و غروب ها قبر!
دوست دارم فقط گوشِ بازی باشم که صدای دنیا از سمت راست توی دالان پیچ در پیچش بپیچه و از گوش چپ خارج بشه، بدون هر اهمیتی، بدون هر خیالی.. بیخیال بیخیال.
دوست دارم دوست نداشته باشم دوست داشتنی های زنجیر شده به قلبم را.
دوست دارم با خودم روراست باشم و بدانم بجز خدا، همه میروند. خودخواسته هم میروند
دوست دارم نگویند صبوری. نگویند مهربانی. نگویند نیک اخلاقی. دوست دارم نگویند به من دوست داشتنی. اگر قرار باشد روزی باور کنم که هیچکدام از اعماق قلب نبوده. هیچکدام حقیقت نبوده. و تمام باورهایم، ناباوری محض شده اند
نکند سال جدید عمرم که آغاز شود، باز باورهای غلط بیایند و دیگر نروند.
نکند باز بگویند دوستت دارم ها را و دوستم نداشته باشند! نکند بگویند تو بهترینی ها را و در دل بخندد به باورم از دروغ شاخدارشان. نکند بگویند تا ابد.. اما به فردا هم نکشد..
نکند باز خالی کنند قفس دلم را و بروند
نکند...
زندگی، باز چنین میکند، اما بی خبر است.. اهلیِ گرگ شده، برای همیشه باورهایش عوض شده. چرا که گرگ، هرگز رام نخواهد شد!
/ 1 نظر / 56 بازدید
پرچین خاطره

به یقین و باور قلبی میگم که خوبی، مهربانی، دوست داشتنی هستی، و باور داشته باش که با تمام احساسم دوستت دارم که قلبت پره از عشق و محبت و مهربانی و مگه میشه که عشق و محبت رو دوست نداشت؟ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]