تهرانِ من حراج!

دلم میخواهد حسابی که پولدار شدم، چندین و چند کامیون پر ازعروسک بخرم، به این نیت که ببرم توی هر خیابان، پارک و پشت تمام چراغ قرمزها، دخترک های گل فروش، پسربچه های دستمال به دست و تمام بچه های کار را بکشم گوشه ای و هرکدام از عروسک ها را، به اقتضای سنشان بنشانم در بغلشان. اما، هر چقدر بگردم ردی از کودکان معطر به دود اسپند و مزین به دوده های شهر را پیدا نکنم. بگردم و بگردم اما به چیزی نرسم. آنوقت از ترس باد کردن عروسک ها روی دستم، کامیون ها را به پرورشگاه های شهر هدایت کنم. اینجا هم  تیرم به سنگ خورده است. تمام پرورشگاه ها تعطیل است انگار! پرورشگاه های هدف، همه متروکه اند..
خب کامیون ها معطل خالی کردن بارند.. باید فکری کنم.. پس میفرستمشان محک، برای کودکان سرطانی که دلشاد شوند از وجود همدم تازه شان.
راننده ی یکی از کامیون ها تماس گرفته.. آخ، محک را هم که واگزار کرده اند و به جایش شهربازی احداث کرده اند..
تمام مقصد هایی که باید پذیرای مهمانان پارچه ای کوچکشان باشند خالی از آب در آمدند
باید فکری به حال این هزاران هزار عروسکی کنم که توی ماشین ها منتظر نشسته اند تا به دست صاحبان دلشکسته شان برسند..
شب میشود. و من، مچاله، وسط خانه نشسته ام، با هزاران هزار عروسک انبار شده تا سقف. چون توی شهر من، دیگر کودک کاری نیست که چشمش به دستان من باشد. توی شهر من، کودکی بدون پدر و مادر و بی سرپرست وجود ندارد که تشنه ی محبتِ منِ غریبه باشد. توی شهر من، تمام کودکان سالِمَند و هیچگاه درد نمیکشند.
یادم باشد فردا، هواپیمایی اجاره کنم، که شهربازی های شهرم را که روی پرورشگاه ها و محک ها و خیابان ها و پشت چراغ قرمزها بنا شده، عروسک باران کند، برای بچه هایی که با دل خوش، پشت گرم، و احساس خوشبختی، به "کودکی" مشغولند.
/ 2 نظر / 67 بازدید
پرچین خاطره

چقدر قشنگ و چقدر زیباست این آرزو دعا میکتم یه روزی بیاد و این نوشته، به واقعیت بپیونده تولدت رو با کمی تأخیر تبریک میگم و برات آرزوی بهترینها رو میکنم عاقبت بخیر باشی دوست خوبم[قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل]

سلام دختر ارغواني مطالبت قشنگ بود لذت بردم موفق باشي [گل]