پسران ایرانی بخوانند - دختر ارغوانی

دختر ارغوانی
ورود شما به دختر ارغوانی را خیر مقدم عرض می نماییم.
به دلیل بروز بودن سایت لطفا از سایر صفحات وب هم دیدن نمایید.

تبلیغات هزینه نیست بلکه زمینه سازی برای معرفی وب خود به دیگران و درآمد زایی برای شماست .

نويسندگان
علیرضا
تبلیغات


لطفاََ یکی بیاید و به من بگوید که غیرت چیست؟!

اصلاََ این سوالی است که دو روز است ذهن مرا مشغول خودش کرده!

کجای آیین ما و کجای فرهنگ ما و کجای قوانین و عرف اجتماع ما نوشته اند که غیرت ابزاریست برای قد علم کردن شما جلوی خواهرها و مادرها و حتی در مواردی دخترهای فامیلتان؟!

کجا نوشته اند که تو حق داری دست در دست دختری، به بده بستان ناز و عشوه و کرشمه بپردازی اما خواهرت نباید؟ چون تو غیرت داری!

دست خوش میگویم به تویی که این حق را در خودت دیدی که با دخترِ دیگران باشی و این حق را ندادی که بیایند و با خواهرت، مثل خودت، (وبه قول خودت) عشق پاک بدهند و عشق آسمانی طلب کنند! که اگر تو هم این کار را نمیکردی، تمام حرف ها و تَشَرها و (به قول خودت) غیرتت را با منت روی دیدگانم میگذاشتم و یقین میکردم که حرفت حق است!

نکند توقع داری باور کنم که با همه فرق میکنی و پسری هستی که میشود به تو صد در صد اطمینان داشت و جز خودت، همه ی پسران این سرزمین گرگند و شکارچیِ دختران بره نمای ساده لوح؟!

خب آن پسری که خواهرت را میخواهد هم راجع به خودش همین فکر را میکند! پسر همسایه مان هم درباره ی خودش چنین فکری دارد! سوپریِ سر خیابانمان هم دارای چنین گمانی است و احتمال قریب به یقین، همه ی پسرانِ این سرزمین راجع به خودشان چنین تفکری دارند!...

یا تو هم دست از سرِ ناموس دیگری بردار و یا میدان بده که دیگری هم با نزدیکانت همراه باشد! اگر منطق غیرتِ تو این است، پس جوابت هم همین باشد!

ببین برادرِ ایرانی، ما هم خوب و بد را میدانیم. مثل تو محرم و نامحرم سرمان میشود. و اگر اعتقاداتمان بیشتر از تو نباشد، کمتر از تو نیست.

عشق آفریده ی پروردگار است و حسی است که خودش در فطرت آدمی نهاده به منظورِ آرامش، بقای بشر، بهتر زیستن و یافتنِ راه کمال...

آقای ح.و! شاید خواهر شما آن نیمه ی گمشده اش را به فرض مثال در دانشگاه و از میان همکلاسی هایش یافته... باید بروی و جد و آباد آن پسر از همه جا بی خبر را بیاوری جلوی چشمش و خواهرت را در دیده ی دیگران کوچک کنی و از آن طرف بروی سرِ قرار و مدارهای خودت؟!

اگر کامل بودی، اگر ذره ای بزرگ بودی و اگر اندکی مردانگی در وجودت زنده بود، امروز دست خواهرت را میگرفتی و در گوشش فلسفه ی عشق را نجوا میکردی... اگر پاکی، برایش از پاکیزگی هایت بگو. دیوار حائلی باش میان عشق و هوس و راه را نشانِ برگِ گُلت بده... "مستند باش" نه "تخیلی"...

حرف من این است آقا! چرا تو به خودت حق میدهی که هر کاری دوست داری انجام دهی و این حق را از نوامیست دریغ میکنی؟! از من نخواه دست به کاری نزنم که تو هرروز بی اِبا آن را انجام میدهی... اصلاََ میدانی؟ من امروز، آیینه ی اعمال و رفتار تو هستم... بیا و الگوی من باش. اصلا بیا و الگوی همه ی ما دخترها باش.

تو معتقدی که پسرانِ دیگر، همه نابابند و بی غیرتند و بی خانواده! و بدان خواهرت هم معتقد است که دختری که امروز به تو لبخند میزند و کوله بارش پر است از حرف های کاغذیِ عاشقانه، صیادی است برای خوش گذرانی در لحظاتی که باید به بطالت بگذرند و تا دلت بخواهد حسابی از کنارت میکَند و میبَرد... (اگر تو راجع به پسرِ دیگری اینگونه فکر میکنی، توقع داشته باش که خواهرت هم به دختران دیگر چنین چشمی داشته باشد)

لطفاََ از امروز غیرتت را بگذار توی جیبت! تیغِ تهمت را کُند کن و منطقی باش. به خواهرت اطمینان کن که ثانیه به ثانیه در زندگی اش حضور داشته ای و نجابت و پاکی اش را با دیده ی دل نظاره کرده ای... به گذشت هایش اطمینان کن. به اشک هایش. به نمازش. به ایمان و خدایش.

"بیا علی گونه مرد باش"

از خودت شروع کن. بگذار من هم یاد بگیرم که در چهارچوب عقل و دل و دین، صحیح قدم بردارم.

و در آخر حرف من با تو یک کلام است: یا همه، یا هیچکس!

 

(برای یکی از دوستانم اتفاقی افتاد که مرا بر این داشت تا در این رسانه ی کوچک به طرح چنین موضوعی بپردازم)

پ.ن:خطاب این نوشته، به یک عده ی خاص است که خودشان میدانند! چون آدم خودش را که نمیتواند گول بزند! و امیدوارم دیگرانی که این مطلب را میخوانند از دخترِ ارغوانی رنجیده خاطر نشوند. من معتقدم سرزمین ما پر است از پسران و دختران پاکی که سرشتشان با نور درهم آمیخته و آشناید با عشق آسمانی و بالنده.

[ ۱٤ دی ۱۳٩٢ ] [ ٧:۳٩ ‎ب.ظ ] [ دختر ارغوانی ]
پيوندهای روزانه
امکانات وب